TFQg4yZkkHyBhTg8mKmP8FcSYtF9B4GdK1
Balance (DEALT)
6649.80000000