TDNJsY2r2FLhTZY8gpeVFgo2ugYZDCoLR3
Balance (DEALT)
4.62357004